Skip to main content

Bagaimana Hukum Lembaga Yang Meminta Zakat

Ada sebuah lembaga yang memiliki hutang. Untuk melunasinya pada bulan Syawal, pengurus lembaga tersebut meminta zakat kepada masyarakat atau panitia lembaga bersangkutan atas nama sebagai gharim (yang memiliki beban hutang) dan sabilil-khair sekaligus.

Mereka bertendensi pada keterangan dalam Tafsir al-Munir berikut:

Pertanyaan

  1. Bolehkah sebuah lembaga meminta zakat dengan mengatasnamakan sebagai gharim?
  2. Termasuk mazhab siapakah yang dikutip oleh Imam al-Qaffal dalam penjelasan tafsir di atas?
  3. Sejauh mana pengertian sabilil-khair?

Jawaban

  1. Ada yang memperbolehkan, baik atas nama sabilil-khair maupun sebagai gharim.
  2. Termasuk mazhab Hambali.
  3. Segala sesuatu yang bernafaskan kebajikan.

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab | Pustaka Sidogiri

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.