Skip to main content

Bolehkah Membayar Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang

Setiap kali mengeluarkan zakat fitrah, Amin mengeluarkannya dalam bentuk uang. Ketika mengeluarkan zakat niaga, ia mengeluarkannya dalam bentuk barang. Hal ini ia lakukan agar lebih mudah dan tidak ribet.

Pertanyaan

Bolehkah zakat fitrah diuangkan, atau zakat niaga diberikan barangnya?

Jawaban

Menurut mazhab Syafii tidak boleh. Memang ada dari kalangan Syafiiyah yang memperbolehkannya, tapi di cap sebagai pendapat yang syadz dan batil. Tapi, menurut Mazhab Hanafi hukumnya boleh.

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab | Pustaka Sidogiri

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.