Skip to main content

Menjual Beras Zakat Sebelum Dibagikan

Sulaiman menjadi amil zakat. Ketika beras zakat firah sudah terkumpul banyak, ia menjualnya agar tidak terlalu menumpuk. Padahal beras tersebut belum dibagi-bagikan kepada yang berhak.

Pertanyaan

Bolehkah bagi amil zakat menjual zakat fitrah yang belum sampai pada mustahiq-nya?

Jawaban

Tidak boleh

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab | Pustaka Sidogiri

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.