Skip to main content

Najiskah Darah Dalam Telur dan Bagaimana Hukum Memakannya

Sering sekali kita memasak telur yang di dalamnya terdapat darah

Pertanyaan

1.Najiskah darah yang ada pada telur itu?

2.Bagaimana hukum memakan telur tersebut?

Jawaban

1.Bila telur tersebut dimungkinkan untuk menetas, maka dihukumi suci. Namun jika tidak, maka dihukumi najis.

2.Boleh, bila dihukumi suci (yang mungkin dapat ditetaskan). Haram, bila dihukumi najis (tidak mungkin dapat ditetaskan)

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab | Pustaka Sidogiri

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.