Skip to main content

Pandangan Fiqih tentang Kotoran Manusia di Sungai

Seringkali kali kita lihat air sungai begitu bening, namun ketika diamati ternyata banyak kotoran berserakan di sana-sini, tapi tidak sampai mengubah kebeningan air.

Pertanyaan

Bagaimana status air tersebut dan jika dibuat wudhu, sahkah wudhunya?

Jawaban

Bila kotoran itu jelas kotoran manusia, maka dilihat dulu; bila gelombang air sungai tersebut sampai dua qulla dan berubah, maka hukumnya najis, bila tidak berubah maka suci. Bila gelombang airnya tidak sampai dua qulla, jika berubah hukumnya najis dan jika tidak berubah hukumnya khilaf.

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab | Pustaka Sidogiri

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.