Skip to main content

Zakat Anak Kecil Yang Ditinggal Orangtuanya

Ada anak kecil yang ditinggal merantau oleh orang tuanya ke Saudi Arabia.

Pertanyaan

Bagaimana caranya memberikan atau mebagi-bagikan zakat fitrah anak kecil tersebut?

Jawaban

Menurut qaul yang rajah (pendapat yang unggul), zakatnya diberikan di Negara anak tersebut dan dengan menggunakan qut (makanan pokok) Negara tempat anak itu tinggal. Sedangkan meurut qaul yang marjuh (diungguli), zakatnya diberikan di tempat ayahnya dan di ambilkan dari qut tempat ayahnya pula.

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab | Pustaka Sidogiri

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.