Skip to main content

5 Tahun Tidak bayar Zakat

Pak Mubarak berdagang beras sejak tanggal 1 (satu) Muharram. Ketika sampai masa haul (setahun), hasil dagangannya diperkirakan mencapai satu nishab. Meskipun begitu, dia tidak mengeluarkan zakat sampai lima tahun. Pada akhirnya harta Pak Mubarak itu semakin banyak dan dia ingin mengeluarkan zakat.

Pertanyaan

  1. Wajibkah ia mengeluarkan zakat setiap haul-nya?
  2. Kalau wajib, bagaimana cara menghitungnya

Jawaban

  1. Dia berkewajiban membayar zakat tiap haul-nya.
  2. Cara mengeluarkannya adalah berdasarkan pada dugaan yang kuat (ghalibuzh-zhan).

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab | Pustaka Sidogiri

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.