Skip to main content

Bayar Zakat Dengan Cara Memindah Barang Ke Wadah Muzakki

Zakat Dengan Memindah Barang - Pak Muhammad mengeluarkan zakat hanya dengan cara memindah harta zakat dari wadah milik muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) pada wadah milik orang yang berhak menerima.

Pertanyaan

Cukupkah apa yang dilakukan Pak Muhammad?

Jawaban

Tidak cukup denan memindah wadah semacam itu, namun harus ada serah terima antara dua belah pihak, karena zakat itu harus ada qabdhu (penerima) dari orang yang berhak.

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab | Pustaka Sidogiri | Hal 409

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.