Skip to main content

Niat Zakat Hanya Di Lisan Saja Bukan Dari Hati

Niat Zakat Hanya Di Lisan Saja Bukan Dari Hati - Sering terjadi di tengah masyarakat, bila mengeluarkan zakat fitrah niatnya hanya dilafalkan (niatnya orang yang mengeluarkan dituntun oleh orang yang menerima zakat).

Pertanyaan

Sahkah zakat yang hanya mengucapkan niat di lisan tanpa ada maksud dalam hati (qashdu’)?

Jawaban

Sah menurut salah satu pendapat yang mengatakan cukup diucapkan dengan lisan.

Rujukan

Referensi: Santri Salaf Menjawab, Hal. 410 | Pustaka Sidogiri

Catatan: Perbedaan pendapat di kalangan ulama suatu kewajaran dalam kajian fikih, harap maklum.