Skip to main content

Cukupkah Bonus Kepada Pelanggan di Niati Zakat

Ahmad mempunyai sebuah toko. Setiap tahunnya dia memberikan bonus kepada para pelanggan dengan niat mengeluarkan zakat. Pertanyaan Cukupkah apa yang dilakukan Ahmad? Jawaban Kalau yang menerima bonus…

Selain Zakat Fitrah Diberikan Pada Satu Golongan

Sudah maklum bahwa orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat itu ada 8 (delapan) golongan (ashnaf) Pertanyaan Bagaimana hukum memberikan zakat selain zakat fitrah hanya kepada satu golongan dari go…

Mengakumulasi Hasil Panen Dalam Satu Tahun

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat memang cukup mengkhawatirkan, sehingga program pengentasan kemiskinan diusung Islam melalui "gerakan wajib zakat" tidak dapat berjalan secara o…

Zakat Jagung Yang Sudah Digiling

Ali membayar zakat berupa jagung yang sudah digiling. Pertanyaan Bagaimana hukum zakat yang dikeluarkan Ali? Jawaban Hukumnya tidak boleh, karena kalau sudah digiling tidak termasuk dalam pengertian …

Apa Uang Yang Disimpan di Bank Wajib Zakat

Sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang untuk menabung sebagian hartanya di bank, dengan tujuan yang beragam. Mulai dari sekedar iseng sampai untuk invertasi. Pertanyaan Apakah uang yang disimpan di…

Wajib Zakatkah Modal Dagang Dari Hutang

Seseorang mempunyai toko yang sebagian barang dagangannya adalah hasil hutang. Hutang tersebut dapat ia lunasi satu bulan kemudian. Setelah itu ia hutang lagi dan dilunasi bulan mendatang. Ini berlan…

Bolehkah Membayar Zakat Kepada Anak Sendiri

Ada seorang ayah yang masih wajib menafkahi anaknya. Ketika ayah tersebut mau mengeluarkan zakat, ia memberikan zakatnya kepada anaknya atau keluarganya yang lain, karena mereka miskin. Pertanyaan Bo…